ජංගම දුරකථන
+86 574-8655 0966
අප අමතන්න
+ 86-13989395733
විද්යුත් තැපෑල
Yu@nbwiper.com
 • shouye11
 • shouye2

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • The company specializes in manufacturing car wipers and accessoriesThe company specializes in manufacturing car wipers and accessories

  අවුරුදු 15 +

  මෝටර් රථ වයිපර් සහ උපාංග නිෂ්පාදනය සඳහා සමාගම විශේෂ izes ය

 • Annual outputAnnual output

  මිලියන 3 +

  වාර්ෂික නිමැවුම

 • Applicable models: including cars, trucks, buses, and matching
Special accessoriesApplicable models: including cars, trucks, buses, and matching
Special accessories

  98% +

  අදාළ ආකෘති: කාර්, ට්‍රක්, බස්, සහ ගැලපෙන විශේෂ උපාංග ඇතුළුව

අයදුම්පත්

 • 2

 • 22

 • 33

 • 44

 • 55

 • 66

 • 77

 • 88

 • 99

 • 1010